سرویس کاتالوگ یا کاتالوگی برای ارایه خدمات انفورماتیک!

به سادگی هر چه تمامتر خدمات انفورماتیک را طراحی و منتشر کنید!
یک کاتالوگ از خدمات انفورماتیک بسازید و در کمتر از چند دقیقه
امکان استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن ابزارها و فیلدها به کاتالوگ و ایجاد یک الگو از خدمات متنوع
تخصیص فرایندها شبیه SLA و یا تاییدهای چندگانه
دسترسی به محدوده بسیار بزرگی از الگوهای درخواستی از پیش تولید شده و سفارشی سازی آنها بنا به نیاز سازمان
ایجاد یک تجربه کاری فوتی فوری ! :)
تهیه یک تجربه شخصی سازی شده برای کاربران درون سلف سرویس شخصی از طریق ایجاد همین سرویس کاتلوگ ها که از طریق آن کاربران قادر خواهند بود تا قوانین را برای قوانین را محق خود بدانند
ترویج کمک به خود و بهبود بهره وری عملیاتی.
اجازه به کاربران برای تولید و پیگیری درخواست های سرویسی خود
نگهداری اطلاعات کاربران در هر مرجله ای برای نمایش بهتر و شفافیت بیشتر با کاربران
ارایه دسترسی در هرکجا و هز زمان به کاربران برای رویت نمایشگاهی از کاتالوگ خدمات در پورتال شخصی سلف سرویس خودشان
اثرپذیری خودکار یعنی بهینه سازی تحویل خدمات انفورماتیک
فعالسازی 5 مرحله تایید و ارسال اعلان های خبری بصورت خودکار به تاییدکنندگان هنگامیکه یک درخواست سرویسی از طریق سرویس کاتالوگ ایجاد شده باشد.
اطمینان از تخصیص خودکار درخواست ها به کارشناسان واقعی و تولید زمان تکمیل درخواست برای ارزشیابی های آتی کارشناسان که این مهم کمک بسزایی به سازمان ها می کند تا در ازای کیفیت پشتیبانی کارشناسان برای آنها آکورد و یا کارانه تولید کنند.
دیگر از یک سرویسی به این قدرتمندی چه انتطاری دارید!؟
error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت