کتابخانه مدانت

MedaNet Library

بیشتر که بدانید بهتر انتخاب می‌کنید!

آنچه در اینجا خواهید یافت…

در کتابخانه مدانت مجموعه‌ای از مستندات، کتاب‌های فارسی، کتاب‌های انگلیسی حوزه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات و بخصوص ITIL بهمراه اینفوگرافی و دیتاشیت محصولات را قرار دادیم تا بلوغ دانش خود را ارتقا دهید.

Paid Books

کتاب‌های پولی

 • کتاب فارسی: ۲۰ سناریو برای مدیریت آسان انفورماتیک
 • کتابچه فارسی: آموزش جامع سرویس دسک پلاس
 • کتابچه فارسی: راهنمای پورتال سلف سرویس برای کاربران
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Managing Professional Certifications
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Specialist: High-velocity IT
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve.
 •  کتاب انگلیسی: ITIL® ۴ Strategic Leader Certifications
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Strategist Direct, Plan and Improve
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Leader Digital and IT Strategy.
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Practice Manager Certifications
 •  کتاب انگلیسی: Service Desk
 •  کتاب انگلیسی: Incident Management
 •  کتاب انگلیسی: Problem Management
 •  کتاب انگلیسی: Service Request Management
 •  کتاب انگلیسی: Monitoring and Event Management
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT
 •  کتاب انگلیسی: ITIL 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services
 •  کتاب انگلیسی: ITIL® ۴ Specialist: Business Relationship Management
 •  کتاب انگلیسی: ITIL® ۴ Specialist: IT Asset Management

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت