GET IN TOUCH

ISO/IEC 20000

منطبق با استاندارد جهانی خدمات خود را ارایه کنید…!

در آغاز ↗

شرکت مدانت ارایه‌کننده‌ی گواهینامه ایزو نیست، اما با تسلط کامل بر کلیه‌ ابزارها و زیرساخت‌های لازم جهت ارایه‌ی خدمات منطبق با استاندارد بین‌المللی، سازمان شما را در رسیدن به گواهینامه‌ی ایزو ۲۰۰۰۰ یاری می‌کند. گواهینامه‌ی ایزو، یک سند به منظور تعیین الزامات ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت خدمات یا (SMS) است که از مدیریت چرخه‌ی حیات خدمات، برنامه‌ریزی، طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات پشتیبانی رونمایی می‌نماید و الزامات مورد توافق را برآورده می‌سازد و ارزشی را برای مشتریان، کاربران و سازمان ارائه دهنده خدمات ارائه می‌دهد.

مهمترین بخش از استاندارد ایزو، عملکرد سیستم مدیریت خدمات یا SMS است که مجموعه‌ای از الزامات برای اجرای سیستم‌های فناوری اطلاعات است و مدانت تمام راهکارهای مرتبط با این بخش را در اختیارتان قرار خواهد داد

در مسیر رشد ↗

استاندارد ایزو، تکه‌های یک پازل را برای ساخت یک سیستم قدرتمند مدیریت خدمات در اختیار شما می‌گذارد و ITIL ↗چگونگی قرارگیری این تکه‌های پازل را ارایه می‌کند. بدون ITIL نیل به استاندارد ایزو دشوار است اگرچه ایزو مستقل از ITIL هم می‌تواند فعالیت کند اما با توجه به مباحث خلق ارزش، بهبود مستمر و تحول دیجیتال و البته سیستم‌های مدیریت خدمات سازمانی بر پایه‌ی ITIL دیگر ایزو بدون ITIL یک گواهینامه‌ی کم‌ارزش و فاقد اصول اجرایی است. زیرا مهمترین اهداف این استاندارد: اطمینان از اجرای اثربخش خدمات فناوری، بهبود مستمر فرایندها و تمرکز بر هدایت مشتری است.

گام نخست برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی، پیاده‌سازی فرهنگ تحول‌دیجیتال و استفاده از راهکارهای عملیاتی محبوب و قدرتمند و سریع است تا بتوان به مانند سازمان‌های پیشرو جهانی قدم برداشت….

..

بیشتر بدانید بهتر انتخاب می‌کنید ↗

نقش فناوری اطلاعات در آماده‌سازی برای انطباق با ISO20000

فناوری اطلاعات نقش مهمی در انطباق با ISO20000 ایفا می‌کند. ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت خدمات تحت استاندارد ISO 20000-1:2018، ارائه شواهد حسابرسی لازم، تسهیل صدور گواهینامه و کمک به سازمان ها برای سازگاری با مشخصات در طول زمان استفاده می‌شود. الزامات اجباری که باید توسط سازمان ها انجام شود تا با استاندارد ISO 20000 مطابقت داشته باشند. این استاندارد خدمات به طور گسترده برای اندازه‌گیری فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در یک سازمان پذیرفته شده است. انطباق با ISO 20000 ثابت می‌کند که یک سازمان از بهترین شیوه‌ها برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات با کیفیت پیروی می‌کند ISO 20000 استاندارد بین‌المللی شناخته شده‌ای برای مدیریت خدمات است که مجموعه‌ای از فرآیندهای مدیریتی طراحی شده برای کمک به سازمان‌ها در ارائه خدمات موثر را توصیف می‌کند. نگارش ISO 20000-1 الزامات لازم برای سیستم مدیریت خدمات (SMS) را تعریف می‌کند.

SMS

خدمات مدانت در ارتباط با سرویس SMS ISO20000

نمودار پیاده‌سازی فرایندهای سیستم مدیریت خدمات SMS

مجموعه جامع راه‌حل‌های مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مدانت، ابزارهایی را ارائه می‌دهد که می‌توانند در پیاده‌سازی و بهره‌برداری از فرآیندهای مدیریت خدمات طبق استاندارد ISO 20000-1:2018 کمک کنند. این ابزارها با ادغام فرآیندهای الزامی در عملیات سازمان و ایجاد سوابق، به طور مؤثر الزامات انطباق را برآورده می‌کنند.

فرایندهای سیستم مدیریت خدمات منبطق با SMS


نمونه‌کارهای خدمات ↗

با ترکیب مناسبی از خدمات قادرید کل چرخه‌‌ی حیات خدمات را مدیریت کنید و با کمک فرآیندهایی مانند مدیریت کاتالوگ خدمات، مدیریت دارایی و مدیریت پیکربندی، از ارائه‌ی خدمات بالا اطمینان حاصل کنید. محصولات مرتبط: ۱

روابط و توافقات ↗

با کمک فرآیندهایی مانند مدیریت روابط تجاری، مدیریت سطح خدمات و مدیریت تامین‌کننده، روابط خوبی با مشتریان و سایر اشخاص ذینفع برقرار و مدیریت کنید. محصولات مرتبط: ۱ تا۳ و ۸

عرضه و تقاضا ↗

با تجزیه‌و‌تحلیل دریافتی‌ها قادر به بودجه‌بندی و خدمات حسابداری می‌شوید و برای درک تقاضای مشتری برای خدمات، این ورودی‌ها را ارزیابی و بر این اساس، ظرفیت کافی برای پاسخگویی به تقاضای آنان را برنامه‌ریزی کنید. محولات مرتبط: ۱ تا ۴ و ۸

ساخت و انتقال طراحی خدمات ↗

با کمک مدیریت تغییر، درخواست‌های تغییرات را مدیریت کنید. خدمات جدید یا تغییر یافته را طراحی، ساخت و آزمایش کنید و با کمک مدیریت انتشار و استقرار آنها را در محیط زنده مستقر کنید. محصولات مرتبط: ۱ تا ۴ و ۷

حل‌و‌فصل و تحقق ↗

درخواست ها را با کمک مدیریت حوادث و مدیریت خدمات مدیریت کنید. اگر حوادث تکرار می شوند، تجزیه و تحلیل علت اصلی را انجام دهید و اقدامات بالقوه را برای جلوگیری از تکرار آنها با کمک مدیریت مشکل تعیین کنید.
محصولات مرتبط: ردیف ۲ و ۳

تضمین خدمات ↗

بر اساس توافقات سطح خدمات هدفمند (SLA) در دسترس بودن خدمات را به طور مداوم نظارت کنید. با انجام اقدامات اصلاحی در مورد نقض SLAهای هدفمند، از مسائلی که ممکن است بر تداوم خدمات تأثیر بگذارد، جلوگیری کنید. اطلاعات مربوط به در دسترس بودن سرویس، فعالیت کاربر، دستگاه‌های مرتبط و پیکربندی‌ها را برای تولید گزارش‌هایی برای شناسایی خطرات تداوم سرویس و امنیت اطلاعات ثبت کنید.
محصولات مرتبط: ۱ تا ۸

سنجش عملکرد ↗

گزارش هایی را برای ارزیابی عملکرد مؤثر خدمات شما، شناسایی روندها و ایجاد بهبودها ایجاد کنید.
محصولات مرتبط: ۱ تا ۸

.

بهبود مستمر ↗

درنهایت با داده‌کاوی و انجام مصاحبه‌ها و ارزیابی وضعیت عملکرد در بازه‌های زمانی، راهکارهای بهبودمستمر را به شما خواهیم داد

راهکارهای پیشنهادی↗
  1. مجموعه‌ای از راهکارها را در اختیارتان قرار خواهیم داد…

Powerful 360 degree protection for the digital age.


۱

مدیریت خدمات

۲

مدیریت شبکه، سرور و برنامه یکپارچه

۳

تجزیه و تحلیل فناوری اطلاعات با قابلیت هوش مصنوعی

۴

مدیریت و امنیت یکپارچه نقطه پایانی

۵

راهکار یکپارچه SIEM با قابلیت DLP و CASB

۶

امنیت دسترسی ممتاز کامل

۷

مدیریت دسترسی برای اکوسیستم های ترکیبی

۸

نظارت بر عملکرد سرور و برنامه

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت