قريب ٧ سال از استقرار مبحث itil در يكي از بزرگترين مجموعه هاي اقتصادي مي گذشت و با استفاده از ابزار سرويس دسک شرکت Manageengine توانستيم هزينه نگهداري و ارايه سرويس پشتيباني را تا ٦٥٪‏ كاهش دهيم

مهمترين اقدام ما:

  1. انسجام پاسخگوي
  2. دسته بندي مشكلات براي ريشه يابي و رفع آنها
  3. توزيع منظم و مساوي كار بين أفراد
  4. ارايه و درج مستندات و راهكارهاي عملي براي پرهيز از دوباره كاري
  5. ارايه و مانيتور گزارشات فعاليت

آنچنان كه مديران ساير بخشها خواستار پياده سازي سرويس Managengine داشتند

 

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت