فوریه 13, 2016
CI​يا موجوديت در نرم افزار سرويس دسک Manageengine Medanet

CI ​یا موجودیت در سرویس دسک
Manageengine ServiceDesk

CI ​یا موجودیت در سرویس دسک Manageengine ServiceDesk در سرویس دسک، تعریفی جدیدی بنام موجودیت یا CI هست. موجودیت، یکی از مهمترین مفاهیم دارایی در یک […]
دسامبر 5, 2015
آشنایی با بخش های مهم سرویس دسک
error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت