دسامبر 15, 2015

گرافیک بازنویسی شده Manageenigne

تجربه چندین ساله کارشناسان مدانت در استقرار سرویس مدیریت درخواست های انفورماتیکی در سازمان های مختلف ثابت کرده ، که این سرویس یک تغییر بزرگ در […]
error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت