چگونگي اطلاع رساني به کارشناسان هنگام وقوع يک رخداد پس از ساعت اداري در ؟
Manageengine Servicedesk

مديريت حوادث شبکه در زمان عدم حضور کارشناسان پشتيباني
بیایید تصور کنید در یک بعد از ظهر پنجشنبه که کسي در شرکت نيست دستگاه نظارت در شبکه( سرويس مانيتورينگ)، يک نقض امنیتی در سرور نرم افزار را شناسایی کرده و بلافاصله یک هشدار به میز کار پشتيباني انفورماتيک يا سامانه مديريت خدمات انفورماتيک Manageengine ServiceDesk ارسال مي کند درنتيجه يک تيکت ايجاد مي شود. شما یک گروه تکنسین تخصصی برای رسیدگی به با چنین حوادث امنیتی قبلا آماده کرده بوديد اما با این حال، تکنسین های شما ممکن است در تعطیلات باشند! هي وااااي چه مصيبتي! و کارشناسان زماني متوجه تيکت مشکل مي شوند که ديگر کار از کار گذشته است!
اما نگران نباشيد.
در سامانه مديريت خدمات انفورماتيک يا سرويس دسک Manageengine ServiceDesk. دو فرایند ساده وجود دارد که به شما براي مديريت چنين پيامد هاي ناخوشايندي کمک خواهد.
براي اين منظور پس از ورود به کنترل پنل سامانه و اجراي دستورالعمل زير قادر به مديريت مشکلات در زمان عدم حضور کارشناسان( تکنسين) هاي مي شويد.
مراحل:
1- ایجاد یک قانون کسب و کار که باید در هر زمان اجرا شود. براي ايجاد اين قانون در سرويس بايد پس از ورود به محیط مدیریت -> قوانین کسب و کار (بخش مرکزي) -> اضافه کردن قانون کسب و کار جدید و یا یک قانون کسب و کار موجود را انتخاب کنید -> پیکربندی بشرح زیر است نشانه گذاري از 1تا 7
2- آگاه سازي تکنسین از طریق ایمیل و پيامک از 8 تا 12

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت