قریب ١٢ سال است که در راه اندازی سرویس دسک شرکت زوهو تجربه های بسیار مفیدی حاصل شده بهترین انتخاب شما در ایران بی شک تیّم فنی مدانت است این تیّم با تسلط بر itil و ساختار انفورماتیک در استقرار نسخه بومی شده کاملا مطابق با نیاز سازمان های إیرانی بسیار موفق عمل کرده و رقبای زیادی در ایران دست بدامان این سرویس شده اند اما بد نیست بدانید افرادی که روی این سرویس کار کرده اند از زمان تولید نسخه ۷ تا کنون و با استفاده از محیط های کاربری و شناخت نیازهای سازمان اقدام به تولید فرایند/ سطح خدمات توافقی/ دسته بندی مشکلات شبکه و پشتیبانی شبکه در ایران / فارسی سازی / تقویم شمسی و دهها خدمات دیگر کرده اند که در جای خود در ایران نظیر ندارد!

شهرداری یاسوج، سازمان آمار، بنیاد ادبیات و شرکت های دولتی و خصوصی و… از موفق ترین برنامه های استقرار توسط مدانت است.

همکنون همکاری گسترده مدانت و گروه شرکتهای چرخه در راستای توسعه راهکارهای سازمانی سبب شده تا در جهت بسیاری از فعالیتهای مشترک همگام و همپای هم قرار گیرند.

این تجربه بلند مدت سبب شده تا بسیاری از نیازمندیهای سازمانهای ایرانی پیش از مطرح شدن توسط آنها، توسط مدانت شناسایی، طراحی و اجرا گردد و همین موضوع برگ برنده مدا نت است.

مدایی ها

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت