گواهینامه‌ی شرکت SERVIEW CERTIFEDTOOL با تصدیق ۱۳ تمرین از ITIL4 به نرم‌افزار سرویس دسک پلاس اعطا شد!

پکیج سوئیت کامل سرویس دسک پلاس موفق شد گواهینامه‌ی شرکت SERVIEW CERTIFEDTOOL را بابت انطباق تمرینات ITIL4 دریافت کند.
این یعنی در کنار PinkVerify این شرکت بین‌المللی نیز این محصول محبوب در مدیریت خدمات را بعد از ارزیابی شاخص‌های اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری کرده و مورد تاییدش واقع شده.
۱۳ تمرین از چارچوب ITIL4 در این ارزیابی مورد تایید واقع شده. که به ترتیب بشرح زیر است:
Monitoring & Event Management
Incident Management
Service Request Management
Problem Management
Service Catalogue Management
Service Level Management
Change Enablement
Deployment Management
Release Management
Knowledge Management
Service Financial Management
Measurement & Reporting Management
Service Configuration Management
#itil4 #itil #serview #servicedeskplus #pinkverify #itsm

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت