CI​يا موجوديت در نرم افزار سرويس دسک Manageengine Medanet

CI​یا موجودیت در نرم افزار سرویس دسک Manageengine Medanet

CI ​یا موجودیت در سرویس دسک
Manageengine ServiceDesk
در سرویس دسک، تعریفی جدیدی بنام موجودیت یا CI هست.
موجودیت، یکی از مهمترین مفاهیم دارایی در یک سازمان است. بیایید واضح تر حرف بزنیم. در تمام سازمان ها همواره تجهیزاتی مثل رک، پرینتر، کامپیوتر، اسکنر، سوییچ ، کاربر، سرور، روتر، فایروال و… هست و بدون تردید هر کدام از این موجودیت ها با یکدیگر در ارتباط هستند. در سرویس دسک قابلیت تعریف نقشه یا پلان ارتباط فی مابین تجهیزات و موجودیت ها وجود دارد و ادمین سرور براحتی می تواند مشخص کند که این سیستم از آنِ کدام کاربر، در چه دپارتمانی و مربوط به چه شرکتی است. همچنین این کاربر دارای چه نرم افزارهایی است و و با کدام کاربران دیگر در ارتباط است به انضمام اینکه با کدام پرینتر و اسکنر و یا سروری در ارتباط است.
CI و نقشه ارتباط فی مابین آنها را با رسم و ماوس براحتی می توان ترسیم و ذخیره کرد.
این قابلیت به شما امکان این را میدهد که سریعتر یک موجودیت را در بین انبوه دارایی ها بیابید و کنترل بیشتری داشته باشید . بخصوص زمانیکه میخواهید تا سوابق یک کاربر، کلاینت و… را مشاهده کنید.
سرویس مدیریت خدمات انفورماتیک Manageengine Servicedesk که مبتنی بر مفاهیم استاندارد ITIL​ است تمامی محتوا و بهترین تجربیات مدیران انفورماتیک جهان را در دل سامانه خود جای داده است.
ارتباط و یا Relationship​و موجودیت یا CI بحث بسیار شیرین و جذابی است فکرش را بکنید چقدر راحت می توان فهمید که ارتباطات موجودیت های یک سازمان چگونه است.
با مدانت برای درک چگونگی این بحث همراه شوید.

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت