یکی از مهمترین نیازهای هر سازمانی جمع آوری اطلاعات سخت افزاری کلاینت ها، سرورها و کلیه تجهیزات کامپیوتری و انفورماتیکی است و مبحث نگهداری این اطلاعات و سوابق تغییرات هدف بسیار مهمی برای ارزیابی و شناسایی وضعیت استهلاک و تعمیرات این تجهیزات است در سرویس مدیریت خدمات انفورماتیک مبتنی بر Manageengine Servicedesk این توانایی جزو قابلیتهای کلیدی این سرویس است

در این سامانه هر سازمان قادر خواهد بود تا براحتی بر کلیه تجهیزات أعم از کاربری، وضعیت استهلاک، وضعیت تعمیرات ، روابط و بسیاری از إمکانات دیگر تسلط داشته باشند

این مهم یکی از راهکارهای مفید برای کاهش هزینه هاست که بی تردید بسیاری از مدیران انفورماتیک بدنبال آن هستند

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت