استفاده روزمره از تبلت و تلفن همراه به انضمام نوت بوک بطور همزمان توسط بسیاری سبب شده تا نیاز به طراحی وب سایت های واکنش گرا معنا و مفهوم را بطور فزاینده ای ضروری کرده امروز با توسل به ابزارهای برنامه نویسی و پلتفرم بوت استراپت این قابلیت را می توان براحتی به وب سایت ها افزود.

در طراحی وب سایت واکنش گرا و یا رسپانسیو که توسط مدانت ارایه می شود وب سایت شما در هر دستگاهی بطور مشخص و با لإیه بندی و طرح مناسب طراحی می شود این بدین معناست که ساختار و المانهای وب سایت شما دارای یکپارچگی منظم تَر و زیباتری خواهد بود بویژه اینکه سطوح دسترسی به وب سایت ها را فقط محدود به کامپیوتر  نمی کنید حال می پرسید این موضوع چه تفاوتی با رویت وب سایت به روش قبل دارد؟

سابقا شما اگر وب سایتی داشتید با همان وضعیتی که در کامپیوتر میدید در تلفن همراه می دید!

این أشکال است؟ چرا!؟

زیرا قالب طراحی شده برای وب سایت کامپیوتری دارای لأی أوتی هست که بدرستی در تلفن همراه قابل مشاهده نیست 

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت