يكي از مهمترين خدمات مدانت طراحي فرم لاگين براي سرويس هاي تحت وب نظير سرويس مديريت خدمات انفورماتيک Manage Engine Service Desk- پورتال سازماني Microsoft Sharepoint 2013-2016- ايميل سازماني Microsoft Exchange 2013-2016مطابق با تم سازمان شماست ما با داشتن دو تيم فعال گرافيگ و طراح وب  قادريم تا مطابق با نظم و سياق و سليقه شما طرحي را بيافرينيم که همواره مزين الگوي سازماني باشد و با اين قابليت منحصر سرويسي بين المللي با طراحي بومي خواهيد داشت

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت