بهترين نرم افزار آزمون آنلاين

بهترین نرم افزار آزمون آنلاین

آزمون آنلاین آزمون از طریق اینترنت را آزمون آنلاین می گویند.شرکت از راه دور و به صورت مجازی آزمون آنلاین نام دارد.
کاربردهای عملی
کاربران آنلاین حاضر در بسیاری از آزمونها هستند تا در واقع آزمون دانش یا شناسایی ویژگی های یک فرد است. برخی از شرکت ها با استفاده از آزمونها آنلاین به عنوان یک روش کارآمد برای آزمایش دانش نیروی کار و همچنین برای جذب نیرو بدون درنظر گرفتن موقعیت جغرافیایی متقاضیان کاراستفاده می کنند. نوع دیگر برگزار کننده آزمون آنلاین تخصصی بوده و در جهت دانش افزایی یا امتحان ورودی یک آموزشگاه است. همچنین خدمات دوست‌یابی برخط نیز با ارتباط بین کاربران و ایجاد رقابت بین آنها در سیستم های آرمون ساز تعریف شده است.
آزمون می تواند در یک دانشگاه باشد
بیشترین نتایج بدست آمده از بررسی آزمون آنلاین واکنش منطقی افراد شرکت کننده در آزمون در مواجهه با نتیجه پایانی است روان‌سنجی در حالی که می تواند از این سیستم به عنوان یک سرگرمی یا یک آزمون استخدامی برای ورود به یک شرکت و یا سیستم هوشمندی برای برگزاری آزمون ارزشیابی دانش آموزان یک مدرسه باشد.

مدانت با الگوبرداری از بهترین تجربیات مراکز آموزشی و دبیران و دانشجویان در حوزه تولید سامانه آنلاین آزمون قدم برداشته و نیازهایی را در سیستم قدرتمند خود تعبیه کرده به بواقع نمونه ی آن در ایران وجود ندارد

با این سامانه علاوه بر داشتن یک سرویس بر خط آزمون دارای وب سایت نیز خواهید بود.

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت