سالهای زیادی است که بر روی هاست وب سایت ها سرویس ایمیل نیز عرضه می شود اما آیا سرویس پوشش دهنده نیازهای یک سازمان هست!؟

قطعا نه!

راهکار و پیشنهاد مدانت استفاده از سرویس ایمیل سازمانی است. در سرویس ایمیل سازمانی بجای استفاده از وب سرویس لینوکسی، قدرتمندترین سرویس دنیا قابل عرضه است بنام Microsoft Exchange که در نوع خود بسیار بی نظیر، ساده، حرفه ای و جذاب است.

همراه با مدانت در دریافت این سرویس باشید

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت