مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

تخصیص خودکار درخواست ها در سرویس دسک

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

سرویس کاتالوگ یا کاتالوگی برای ارایه خدمات انفورماتیک!

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

دلایل انتخاب سرویس دسک

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت