مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

تخصیص خودکار درخواست ها در سرویس دسک

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

سرویس کاتالوگ یا کاتالوگی برای ارایه خدمات انفورماتیک!

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

دلایل انتخاب سرویس دسک

مرداد ۷, ۱۳۹۴

فارسی ساز Manage Engine ServiceDesk Plus

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت