يكي از مهمترين خدمات مدانت طراحي فرم لاگين براي سرويس هاي تحت وب نظير سرويس مديريت خدمات انفورماتيک Manage Engine Service Desk- پورتال سازماني Microsoft Sharepoint 2013-2016- ايميل سازماني Microsoft Exchange 2013-2016مطابق با تم سازمان شماست ما با داشتن دو تيم فعال گرافيگ و طراح وب  قادريم تا مطابق با نظم و سياق و سليقه شما طرحي را بيافرينيم که همواره مزين الگوي سازماني باشد و با اين قابليت منحصر سرويسي بين المللي با طراحي بومي خواهيد داشت

آبان ۸, ۱۳۹۴

طراحي فرم لاگين

يكي از مهمترين خدمات مدانت طراحي فرم لاگين براي سرويس هاي تحت وب نظير سرويس مديريت خدمات انفورماتيک Manage Engine Service Desk- پورتال سازماني Microsoft Sharepoint 2013-2016- ايميل سازماني Microsoft Exchange 2013-2016مطابق با تم سازمان شماست ما با داشتن دو تيم فعال گرافيگ و طراح وب  قادريم تا مطابق با نظم و سياق و سليقه شما طرحي را بيافرينيم که همواره مزين الگوي سازماني باشد و با اين قابليت منحصر سرويسي بين المللي با طراحي بومي خواهيد داشت
error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت