مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

تخصیص خودکار درخواست ها در سرویس دسک

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

سرویس کاتالوگ یا کاتالوگی برای ارایه خدمات انفورماتیک!

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

دلایل انتخاب سرویس دسک

خرداد ۲۹, ۱۳۹۵

Manageengine Servicedesk 9.2

error: ياد بگيريم از کپي کردن حذر کنيم×| مدانت